Yaş Tahtaya Basmak Deyiminin Anlamı ve Hikayesi Kısaca

0

Yaş tahtaya basmak deyiminin anlamı:

Kolayca tuzağa düşmek, dikkatsiz davranmak, bir işte uyanık davranmamak yüzünden aldanmak anlamına gelen bir deyim olarak kullanılmaktadır. Yaş tahtaya basmak deyimi sıklıkla kullanılan deyimler arasında yer almaktadır.

Yaş Tahtaya Basmak Deyiminin Anlamı ve Hikayesi Kısaca

Yaş tahtaya basmak deyiminin hikayesi:

Kararlar almak ve birtakım işler yapmak insanların iradesine bağlıdır. Bu nedenle insanlar dikkatli olarak hareket ederler. Hayatta her şeyi dikkatli olarak yaparlar. İnsanlar her zaman ve her yerde dikkatli hareket ederek kararlar alırlar.

Yaş tahtaya basmak ya da basmamak sözü de insanların son derece dikkatli olup olmadığı ile ilgilidir. Yaş tahtaya basmak, dikkatsiz olmak, dikkatsiz davranmak anlamlarına gelen bir deyim olarak kullanılmaktadır. Yaş tahtaya basan insanlar dikkatsizliklerinden yakınırlar. Bu durum yapılmaması gereken bir durumu anlatmak için kullanılmaktadır.

Deyimler kalıp yargılar olarak kullanılmaktadır. Deyimler mecaz anlamda kullanılır. Yan anlamda kullanılan deyimler de bulunmaktadır. Deyimler ağızdan ağza nesilden nesle aktarılan dil bilgisi unsurları arasında yer almaktadır. Zaman içinde yazılı kaynak durumuna gelen deyimler böylece gelecek nesillere daha kolay aktarılmıştır.

Leave A Reply