Strateji Nedir? Strateji Tanımı ile Stratejik Hedefler Hakkında Kısa Bilgi

0

İnsan, yaşantısı boyunca kendisine belli başlı bazı hedefler koyar ve bu hedefleri gerçekleştirebilmek adına sahip olduğu güç ile çabalayarak hedeflerine ulaşmaya çalışır.

Strateji Nedir? Strateji Tanımı ile Stratejik Hedefler Hakkında Kısa Bilgi

Hedef her ne olursa olsun, o hedefe ulaşmak amacıyla izlenmesi gereken yol vardır. İnsanın günlük hayatında kendisine koyduğu hedeflere ulaşması için izlemesi gereken yolu, iyi hesaplayıp düşünmesi gerekir. Yolda karşılaşılabilecek aksaklıklar, karşımıza çıkabilecek engeller gibi olasılıklar hesaplandıktan sonra ortaya konan plana ise strateji denir.

Strateji, bizlerin hedefimize ulaşmak için kendimize belirlediğimiz hareket planına denilmektedir. Strateji, her türlü alanda yapılan bir plan olabilir. Planlar askeri, politik, ekonomik, barış gibi konularda da düzenlenebilir. Siyasi alanda stratejiye bir örnek vermek gerekirse, örneğin I. Dünya Savaşı içerisinde Almanya, düşmanı olan İngiltere’nin sömürgelerine giden yolların Osmanlı elinde olması sebebiyle Osmanlı’ya yakınlık göstermiş ve onu dost ülke benimsemiştir. Bu durum, Almanya’nın Osmanlı’ya karşı izlediği bir siyasi stratejidir.

Aynı zamanda günümüzde ülke içerisinde para konusunda da farklı hesaplamalar yapılmaktadır. Örneğin bir sanayi ürününe artan ihtiyacın fabrikalar tarafından değerlendirilip o ürünün bolca üretilmesi, ya da maliyetleri azaltacak yöntemler benimsenmesi gibi durumlar da ekonomik strateji olmaktadır. Son örnek olarak ise bir öğrencinin, üniversite sınavını kazanmak için kendisine belirlediği yöntem ve izlediği yol da onun hayat stratejisi olabilmektedir. Kişi, zayıf olduğu konulara ağırlık verirken bilgili olduğu konuları arkaplanda bırakır. Stratejiye bu tür örnekler verilebilir.

Leave A Reply