Prajnaparamita Nedir? Budist Bir Terim Olan Prajnaparamita Açıklaması

0

Prajnaparamita nedir? Prajnaparamita ne anlama gelir? Budistler açısından önemli bir terim olan Prajnaparamita açıklaması…

Prajnaparamita
Prajnaparamita (Sanskrit dilinde “Bilgeliğin Yetkinleşmesi“), Mahayana Budacılığının büyük kollarından en eskisini temsil eden sutra’lar (özdeyiş) ve yorumlar bütünü. Ontolojik boşluk (şunyata) kavramının alanını köktenci biçimde genişletmiştir. Terim aynı zamanda bilgeliğin dişil kişileşmesini belirtir ve bazen Tüm Budaların Anası anlamına gelir. Başlangıçta sekiz aşamalı yolun bir aşaması sayılan pracna (bilgelik) daha sonra en üstün paramita (yetkinlik) ve Nirvana’ya giden başlıca yol olmuştur. Bu bilgelik, Budacılığm daha eski dönemlerinde olduğu gibi yalnızca bu dünyadaki değil, bu dünyanın ötesindeki aşkın görüngülerin de birer yanılsama olduğunu kavramak demektir.

PPrajnaparamita düşüncesinin temel yapıt-lan bir olasılıkla İO 100-İS 150 arasında oluşmuştur. Bu dönemin en ünlü kitabı Ashtasahasrika’dır (8.000 Dize). İS 179’da ilk kez Çinceye çevrilen yapıtın daha sonraki 18 “taşınabilir baskısı” içinde en ünlüsü Vacraççedika Sutra’dır{*) (Elmas Sutra). Sonraları Doğu Hindistan’daki Madhyami-ka (Orta Yol) manastırlarının şematik ve skolastik yorumlanyla Pracnaparamita hareketi, başından beri karşı çıktığı sınırlayıcı bir usçuluğa dönmüştür. Bu metinlerde olumsuzlama yolunun dışında bazı bölümler de vardır. Felsefi katılığı, ilginç efsanevi öykülerle bütünleştirir. Çinli gezgin Faxjan, Pracnaparamita’yı temsil eden eski (İS 400) Hint tasvirlerinden söz eder. Ama bugün bilinen tasvirlerin tümü İS 800’den sonra ortaya çıkmıştır. Sarı ya da beyaz renklerle betimlenen Pracnaparamita, tek başlı, iki ya da daha çok kolludur. Ellerini ders verme pozisyonunda (dharma-çakra-mudra) tutar; bazen elinde bir lotus ve kutsal kitap taşır. Tanrıçanın tasvirlerine bütün Güneydoğu Asya, Nepal ve Tibet’te rastlanır. Tantra Budacılığındaysa Adi-Buda’nın (İlk Buda) eşi olarak kabul edilir.

Leave A Reply