Günümüzde ülkemizde milyonlarca insan bir yerden bir yere giderken ve özellikle işe ve okula giderken toplu taşıma araçlarını kullanmaktadır.

Özellikle raylı sistemlerin yaygınlaşmasıyla ucuz, rahat ve hızlı ulaşım için toplu taşıma daha çok tercih edilmektedir. Minibüs, otobüs, tramvay ve metro en çok kullanılan toplu taşıma araçlarındandır.

Toplu aşıma araçlarını şu sebeplerle tercih etmeliyiz:

  1. *Enerji tasarrufu sağlarız.
  2. *Zaman tasarrufu sağlarız.
  3. *Ekonomik tasarruf sağlarız.
  4. *Ucuz, rahat ve hızlı ulaşım sağlarız.
  5. *Çevrenin temiz kalmasında ve korunmasında katkı sağlarız.
  6. *Araç trafiğinin oluşmamasını sağlarız.
  7. *Toplu taşıma ile ülke ekonomisine ve aile bütçesine olumlu katkılar sağlarız.
  8. *Toplu taşıma uzun mesafelerde avantaj oluşturmaktadır.

Leave A Reply