İlk Beş Türk Devleti Hangileridir? Kurulan İlk 5 Türk Devletinin İsimleri

0

İlk Beş Türk Devleti Hangileridir? Kurulan ilk beş Türk Devletleri – Tarihteki Türk Devletleri

 1. Asya Hun Devleti
 2. Avrupa Hun Devleti
 3. Ak Hunlar
 4. Göktürkler
 5. Kutluk Devleti(II. Göktürk Devleti)

Tarihteki Türk Devletleri’nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

Büyük Türk Devletleri
 1. Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır – M.S. 48
 2. Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496
 3. Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu/4. asır sonları – 577
 4. Birinci Göktrük İmpararorluğu/552-582
 5. Doğu Göktürk İmparatorluğu/582-630
 6. Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630
 7. İkinci Göktürk İmparatorluğu/681-744
 8. Uygur İmparatorluğu/744-840
 9. Avrupa Avar İmparatorluğu/6. asır – 805
 10. Hazar İmparatorluğu/7. asır – 965
 11. Karahanlılar Devleti/840-1042
 12. Gazneliler Devleti/962-1187
 13. Büyük Selçuklu Devleti/1038-1194
 14. Harezmşahlar Devleti/1097-1231
 15. Osmanlı Devleti/1299-1922
 16. Timurlular Devleti/1370-1506
 17. Bâbürlüler (Gürgâniyye) Devleti/1526-1858
Devletler
 1. Kuzey Hun Devleti/48-156
 2. Güney Hun Devleti/48-216
 3. Birinci Chao Hun Devleti/304-329
 4. İkinci Chao Hun Devleti/328-352
 5. Hsia Hun Devleti/407-431
 6. Kuzey Liang Hun Devleti/401-439
 7. Lov-lan Hun Devleti/442-460
 8. Tabgaç Devleti/386-557
 9. Doğu Tabgaç Devleti/534-557
 10. Batı Tabgaç Devleti/534-557
 11. Doğu Türkistan Uygur Devleti/911-1368
 12. Liang Şa-t’o Türk Devleti/907-923
 13. Tana Şa-t’o Türk Devleti/923-936
 14. Tsin Şa-t’o Türk Devleti/937-946
 15. Kan-çou Uygur Devleti/905-1226
 16. Türgiş Devleti/717-766
 17. Karluk Devleti/766-1215
 18. Kırgız Devleti/840-1207
 19. Sabar Devleti/5. asır – 7. asır arası
 20. Dokuz Oğuz Devleti/5. asır sonu – 6. asır sonu
 21. Otuz Oğuz Devleti/5. asır sonu – 6. asır sonu
 22. Basar-Alan Türk Devleti/1380-?
 23. Doğu Karahanlı Devleti/1042-1211
 24. Batı Karahanlı Devleti/1042-1212
 25. Fergana Karahanlı Devleti/1042-1212
 26. Oğuz-Yabgu Devleti/10. asrın ilk yarısı – 1000
 27. Suriye Selçuklu Devleti/1092-1117
 28. Kirman Selçuklu Devleti/1092-1307
 29. Türkiye Selçuklu Devleti/1092-1307
 30. Irak Selçuklu Devleti/1157-1194
 31. Eyyubîler Devleti/1171-1348
 32. Delhi Türk Sultanlığı/1206-1413
 33. Mısır Memlûk Devleti/1250-1517
 34. Karakoyunlu Devleti/1380-1469
 35. Akkoyunlu Devleti/1350-1502
Beylikler
 1. Tulûnlular/868-905
 2. İhşidîler/935-969
 3. İzmir Beyliği/1081-1098
 4. Dilmaçoğulları Beyliği/1085-1192
 5. Danişmendli Beyliği/1092-1178
 6. Saltuklu Beyliği/1092-1202
 7. Ahlatşahlar Beyliği/1100-1207
 8. Artuklu Beyliği/1102-1408
 9. İnaloğulları Beyliği/1098-1183
 10. Mengüçlü Beyliği/1072-1277
 11. Erbil Beyliği/1146-1232
 12. Çobanoğulları Beyliği/1227-1309
 13. Karamanoğulları Beyliği/1256-1483
 14. İnançoğulları Beyliği/1261-1368
 15. Sâhib Atâoğulları Beyliği/1275-1342
 16. Pervâneoğulları Beyliği/1277-1322
 17. Menteşeoğulları Beyliği/1280-1424
 18. Candaroğulları Beyliği/1299-1462
 19. Karesioğulları Beyliği/1297-1360
 20. Germiyanoğulları Beyliği/1300-1423
 21. Hamidoğulları Beyliği/1301-1423
 22. Saruhanoğulları Beyliği/1302-1410
 23. Aydınoğulları Beyliği/1308-1426
 24. Tekeoğulları Beyliği/1321-1390
 25. Eretna Beyliği/1335-1381
 26. Dulkadıroğulları Beyliği/1339-1521
 27. Ramazanoğulları Beyliği/1325-1608
 28. Doburca Türk Beyliği/1354-1417
 29. Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti/1381-1398
 30. Eşrefoğulları Beyliği/13. asır ortaları – 1326
 31. Berçemeoğulları Beyliği/12. asır
 32. Yarluklular Beyliği/12. asır
Atabeylikler
 1. Böriler/1117-1154
 2. Zengîler/1127-1259
 3. İl-Denizliler/1146-1225
 4. Salgurlular/1147-1284
Hanlıklar
 1. Büyük Bulgarya Hanlığı/630-665
 2. İtil (Volga) Bulgar Hanlığı/665-1391
 3. Tuna Bulgar Hanlığı/981-864
 4. Peçenek Hanlığı/860-1091
 5. Uz Hanlığı/860-1068
 6. Kuman-Kıpçak Hanlığı/9. asır – 13. asır
 7. Özbek Hanlığı/1428-1599
 8. Kazan Hanlığı/1437-1552
 9. Kırım Hanlığı/1440-1475
 10. Kasım Hanlığı/1445-1552
 11. Astrahan Hanlığı/1466-1554
 12. Hive Hanlığı/1512-1920
 13. Sibir Hanlığı/1556-1600
 14. Buhara Hanlığı/1599-1785
 15. Kaşgar-Tufan Hanlığı/15. asır başları – 1877
 16. Hokand Hanlığı/1710-1876
 17. Türkmenistan Hanlığı/1860-1885
Cumhuriyetler
 1. Azerbaycan Cumhuriyeti/1918-1920
 2. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-I/31 Ağustos 1913
 3. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-II/1915-1917
 4. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-III/1920-1923
 5. Türkiye Cumhuriyeti/1923-…
 6. Hatay Cumhuriyeti/1938-1939
 7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/1983-…
 8. Azerbaycan Cumhuriyeti/1991-…
 9. Kazakistan Cumhuriyeti/1991-…
 10. Kırgızistan Cumhuriyeti/1991-…
 11. Tacikistan Cumhuriyeti/1991-…
 12. Özbekistan Cumhuriyeti/1991-…
 13. Türkmenistan Cumhuriyeti/1991-..

Leave A Reply