İklim İnsanın Kişiliğini Değiştirir Mi Değiştirmez Mi

0

Doğadaki her şeyin insanın ruhunu doğrudan etkilediği gibi iklim de insan ruhunu doğrudan etkileyen şeylerden bir tanesidir.

Bugün bir şarkı, bir görüntü, bir koku bile hayatımızı ve kişiliğimizi önemli ölçüde değiştirebilmektedir. Aynı şekilde dünyayı incelediğimizde de iklimin ve hava şartlarının insan yaşantısına doğrudan etki ettiğini, insanların yaşamlarında akti rol oynadığını söylemek mümkündür.

İklim İnsanın Kişiliğini Değiştirir Mi Değiştirmez Mi

Günlük hayatımızda da güneşli bir havaya uyandığımızdaki ruh halimiz, kasvetli ve yağmurlu bir havaya uyandığımızda olduğundan çok farklı olmaktadır. Tıpkı bunun gibi iklim de insan yaşantısını etkileyen, insan ruhuna etki eden bir durum olmaktadır. İnsan, özünde doğayla iç içe yaşamayı dileyen bir varlık olduğu için doğal olaylar da onu doğrudan etkilemektedir.

Günümüzde ülkemizi incelediğimiz zaman, Karadeniz bölgesine baktığımızda bu bölgenin aldığı sonsuz yağışların ve sahip olunan ormanlar ve yeşillik nedeniyle buranın insanının çok enerjik ve hareketli insanlar olduğunu görürüz. Bu enerji, aynı zamanda onların müziklerine de yansımıştır. Karadeniz yöresinde müzik aşırı derecede hareketliyken, daha sıcak, daha kurak ve dağların arasında bulunan bir şehir olan Ankara’ya gittiğimizde durumun farklı olduğunu görürüz. Burda iklimsel olarak daha kasvetli bir hava hakim olduğu için insanları Karadeniz’e göre daha ağır ve sakindir. Bunu, Ankara’nın sahip olduğu uzn hava müzik türü örneğiyle de kolayca açıklamak mümkündür.

Evrendeki her türlü hareketin insan ruhuna doğrudan etki etmesi gibi iklimin de, insan yaşantısı üstünde büyük etkisi vardır.

Leave A Reply