Gaziantep Nasıl Bir Yerdir? Nereler Gezilir? Tarihi Yerleri

0

Binlerce yıllık tarihi ile birçok uygarlıkların etkisinde yaşayan Gaziantep, halkın edindiği alışkanlıklar, gelenek ve görenekleri kültürüne ve folklorunu yansıyarak, zenginleşmiş bir kültür kenti haline gelmiştir.

Gaziantep

Kendisinden önce yaşayanlardan gördüklerini, onların tecrübelerini, doğumundan ölümüne kadar yaşadığı her türlü olayları anlattığı türküleri vb. ile kültürünü, folklorunu yaratmıştır.

Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluğa millet ya da ulus denir. Bu ülkede yaşayan halkın millet olarak vasıflandırılmasında; ortak bir dilin konuşulması, tarihsel bir geçmişe sahip olması, bireylerin birlik ve beraberlik içinde ortak duyguları paylaşması, şimdi bir arada yaşayan bu topluluğun, gelecek için de bir arada yaşama inancında olması, kültürel ortaklık bulunması gibi etkenlerin yanı sıra onun geçmişten günümüze yaşamış olduğu olayların senteziyle şekillenen, sahip olduğu kültür mirası da göz önüne alınır.

Gaziantep Kalesi

Gaziantep Kalesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en eski kültür merkezlerinden birisi olan Gaziantep, M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanan uygarlıkların doğduğu, Mezopotamya ve Akdeniz arasında, tarihi ipek yolu üzerinde konumlanmıştır. Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından birisi olan, Kalkolitik, Paleolitik, Neolitik, Hitit, Mitani, Asur, Pers, büyük İskender, Selevkoslar, Roma, Bizans, İslam, Türk-İslam, Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. İlk uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunuşu, güneyden ve Akdenizden doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu, tarihi ipek yolunun buradan geçmesi uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiş olup, ayrıca her dönemde kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur.

Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Belkıs/Zeugma gibi birçok antik yerleşim alanlarının kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır. Selçuklular, Memlûklar ve Osmanlılar dönemlerinde çok sayıda camii, medrese, han ve hamam yapılmış, aynı zamanda üretim, ticaret ve el sanatları yönünden de ilerlemiştir. Günümüzde dahi bu yapılar işlevliğini korumakta, ticaretin ve özellikle de eşine rastlanmayan zengin el sanatlarının yaşatıldığı yerler olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu dönemin mabetleri ise bütün ihtişamıyla varlığını korumaktadır.

Gaziantep Nasıl Bir Yerdir

Binlerce yıllık tarihi ile birçok uygarlıkların etkisinde yaşayan Gaziantep, halkın edindiği alışkanlıklar, gelenek ve görenekleri kültürüne ve folklorunu yansıyarak, zenginleşmiş bir kültür kenti haline gelmiştir. Kendisinden önce yaşayanlardan gördüklerini, onların tecrübelerini, doğumundan ölümüne kadar yaşadığı her türlü olayları anlattığı türküleri vb. ile kültürünü, folklorunu yaratmıştır.

Geçmişten günümüze Gaziantep ve bölge insanının karakteristik özelliklerini, yörenin halk oyunlarında, müziğinde, eğitimlerinde kısaca tüm folklorik değerlerinde görebilmek mümkündür.

Leave A Reply