Elazığ Nasıldır? Elazığ Hakkında Bilgi ve Gezilecek Yerleri

0

Merak edip düşündünüz mü? Yaşadığınız kentin (ilin, ilçenin) sosyo-kültürel, sosyal-ekonomik özellikleri ve kent yapısı hakkında; içinde yaşayan sizler ile uzağınızdaki, yakın çevrenizdeki (ülke, il, ilçe) insanları, sizler hakkında (geçmiş ve de şimdi) neler biliyor, nasıl düşünüyorlar diye hiç merak ettiniz mi? Elazığ Nasıl Bir Yerdir?

Harput Kalesi

Ben bir Elazığlı olarak merak ettim. Bir Elazığlı olarak şehir dışında olsam da Elazığ ve Elazığ şehri hakkındaki izlenimler, tesbitler, doğası yaşam tarzı ve sosyo-kültürel özelliklerini araştırdım ve Elazığ ili hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak istedim.

Elazığ, Dogu Anadolu da Tarihi Harput Kalesinin bulundugu tepenin eteginde kurulan bir sehirdir. Deniz seviyesinden 1067 metre yükseklikte bulunan sehir hafif meyilli bir zemin üzerindedir. Elazığ ın yerlesim yeri olarak tarihi yeni olmakla beraber bölgenin tarihi oldukça eskidir. Bu nedenle Elazığ tarihini, Harput un tarihi ile birlikte ele almamız gerekir.

Elazığ Şehir Merkezi, 1879’da eski yerleşim merkezi olan Harput’tan şimdiki yerleşim merkezine “Mamurat-ül Aziz” adı ile nakledilmiş, 1937 yılındada Atatürk’ün teşrifleri sırasında “Elazığ” ismini almıştır.

Elazığ ilinin Kültürü

Kültür unsurları açıcından çok zengin değerlere sahiptir. Örf, adet, gelenek ve görenekleri, türkü ve manileri, törenleri, geleneksel el sanatları ve halk oyunları, mutfağı milli kültürün içerisinde kendine has özelikleri ile ölümsüz yerini almıştır.

Elazığ-Harput hem stratejik hem de doğal kaynakları nedeniyle eski çağlardan dönemden beri yerleşmeye sahne olmuştur. Türk hâkimiyetine kadar eski kavimler yörede önemli devletler ve uygarlıklar kurmuşlardır.1085’de Türkler Harput ve civarını kale ve askeri şehir konumundan çıkartmaya başlamış, Osmanlı imparatorluğu döneminde ise kültür, sanat ve ticaret merkezi haline gelmiştir, Harput’un her zerresine Türk damgası vurulmuştur. Kalesiyle, mektep ve medreseleriyle, camileri, hanları hamamları, çarşıları alim ve sanatkarları ile ünlü Harput’u; aynı özelliklerini zaman içerisinde geliştirerek bugünün önemli bir merkezi haline gelmekte olan Elazığ’ı ortaya çıkartmıştır.

Konumu: Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer alıyor. Şekil olarak bir dikdörtgene benzeyen Elazığ doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü aracılığıyla Tunceli, batı ve güneybatıdan Kara kaya Baraj Gölü vasıtasıyla Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri çevrelemektedir.

Elazığ’ın İlçeleri: Bir merkez olmak üzere 11 İlçeye sahiptir. Doğusunda; Karakoçan, Palu, Kovancılar,Arıcak, Batısında; Baskil, Güneyinde; Sivrice Maden, Alacakaya, Kuzeyinde ise Ağın ve Keban yeralır. Eskiden Elazığ iline bağlı olan Pertek ve Çemişgezek İlçeleri Fırat nehrinin diğer kıyısında kaldıkları için Tunceli iline bağlanmışlardır.

Elazığ’da Turizm nasıldır?

Tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve ülkemizin önemli barajları arasında yeralan Keban Barajıyla, Hazar Gölüyle, doğa harikası Buzluk Mağarasıyla, turizm açısından önem taşıyan türbeleri ile, Sağlık ve kaplıca turizmine uygun kaplıcaları ile ,folkloru ile, Türkiye’nin Turizm Sektörüne Doğu Anadolu’nun gelişen en büyük şehirlerinden biridir.

Yazı alıntıdır…

Leave A Reply