Başını Yemek Deyiminin Anlamı ve Hikayesi Kısaca

0

Başını yemek deyiminin anlamı:

Bir kimsenin büyük zarar görmesine ya da ölmesine yol açmak anlamına gelen bir deyim olarak kullanılmaktadır. Başını yemek deyimi sıklıkla kullanılan deyimler arasında yer almaktadır.

Başını Yemek Deyiminin Anlamı ve Hikayesi Kısaca

Başını yemek deyiminin hikayesi:

İnsanlar hırs, kin, nefret ve intikam duygu ve düşünceleriyle hareket edebilirler. Bu gibi durumlarda başkalarının başarıları ve hayatları üzerine de planlar yapabilirler. Bu gibi durumlarda insanlar tuzak kurar ya da plan da yaparlar. Kötü niyetli insanların kötü amaçlarla yaptığı işler kendi başlarına da dönebilir.

Başını yemek, kötü niyetli ve kötü amaçlı kişilerin insanlara zarar vermek kastıyla hareket edip insanları zarara uğratması anlamına gelmektedir. Zarar görmesine ya da ölmesine yol açacak işler yapılması, bu işlere aracı olunması da başını yemek deyimi ile anlatılmaktadır.

Deyimler kalıp yargılar olarak kullanılmaktadır. Deyimler yan anlamlı ve mecaz anlamlı olan dil unsurlarıdır. Deyimler sıklıkla kullanılan ağızdan ağza ve nesilden nesle aktarılan unsurlardır. Dil unsurları olarak daima aynı anlamlı olarak kullanılır ve değişime uğramazlar. Deyimler en önemli dil unsurlarıdır.

Leave A Reply